Phothalai Leisure Park

PHOTHALAI THAI TRADITIONAL
MASSAGE SCHOOL

POTALAI THAI TRADITIONAL
MASSAGE SCHOOL

โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ภายในบริเวณ โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย พัฒนาความรู้ด้านการนวดแผนไทยและศาสตร์การแพทย์แผนไทย อันมีรากฐานมาจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ซึ่งเป็นต้นตำรับมานานกว่า 60 ปี รวมถึง องค์ความรู้ทางหัตถศาสตร์ของท่านชีวกโกมารภัจจ์ มาปรับประยุกต์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแบบฉบับของโพธาลัย

โรงเรียนแห่งนี้ผ่านการรับรองหลักสูตรมาตรฐานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เช่น หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพชั้นสูง นวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยการอบรมและถ่ายทอดความรู้ศาสตร์แขนงนี้ ทางโรงเรียนฯ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถทำการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ด้วยวิธีการกด คลึง ดึง บีบ ประคบ อบ ภายใต้พื้นฐานวิชาหัตถศาสตร์ของไทย รวมทั้ง ยังต้องเรียนรู้ทางด้าน โครงสร้างกายวิภาคมนุษย์ (Anatomy) ในเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของอวัยวะ โดยเฉพาะการไหลเวียนของโลหิตและเส้นประสาท ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้า ตลอดจนบ่มเพาะหลักจรรยาวิชาชีพที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

ปัจจุบันทางโรงเรียนฯได้เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย กายวิภาคศาสตร์ รวมถึงภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนฯ ในแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนฯภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและกิจการสปาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย ผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะให้กับผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยและบุคคลทั่วไปมาแล้วนับสิบนับร้อยรุ่น ป้อนบุคลากรการนวดแผนโบราณคุณภาพเข้าสู่ระบบนับพันคน และเรายังคงจะเป็น “ตักศิลา” ประสิทธิ์ประสาทวิชาการนวดแผนไทย เคียงคู่กับสังคมเช่นนี้ตลอดไป

พร้อมบริการความสุขให้กับคุณผ่านอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพ

ส่งคำถามของคุณเพื่อสำรองที่นั่ง ทีมงานจะติดต่อคุณในไม่ช้าเพื่อยืนยันการจองของคุณอีกครั้ง

ข้อมูลการจองห้องอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

วางแผนการจัดงานด้านสถานที่จัดประชุมและงานอีเว้นท์ที่รองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ

ส่งคำถามของคุณสำหรับการจัดงานที่สมบูรณ์แบบ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณโดยเร็วเพื่อให้ข้อมูล

ข้อมูลการจัดงานแต่งงาน

ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่จัดงานโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค     

ฝ่ายขายและการตลาด
โทร. +66 2 508 5111 ต่อ 1202-1208
Email: [email protected]

วางแผนการจัดงานด้านสถานที่จัดประชุมและงานอีเว้นท์ที่รองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ

ส่งคำถามของคุณสำหรับการจัดงานที่สมบูรณ์แบบ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณโดยเร็วเพื่อให้ข้อมูล

ข้อมูลการจัดงานแต่งงาน

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่จัดงานแต่งงานโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค     

ฝ่ายขายและการตลาด
โทร. +66 2 508 5111 ต่อ 1209, +66 89 132 8844
Email: [email protected]