PERSONAL TRAINER

“เทรนเนอร์ส่วนตัว” หรือ Personal Trainer (PT) จะช่วยให้การออกกำลังกายของคุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทรนเนอร์จะคอยแนะนำ และช่วยสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยโปรแกรมเทรนเนอร์ของเรา ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับคนแต่ละกลุ่ม อาทิ เด็ก บุคคลทั่วไป และนักกอล์ฟสมัครเล่นหรือมืออาชีพ
ผ่านเทรนเนอร์ส่วนตัวที่ล้วนเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เทรนเนอร์จะคอยแนะนำการเลือกเล่นเครื่องออกกำลังกายประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับตัวบุคคล เพศ และช่วงวัย การจัดท่าทาง การเคลื่อนที่อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ฝึก สอนท่วงท่าใหม่ๆ ควบคุมจังหวะการหายใจ และอื่นๆ โดยการฝึกแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตลอดจนการดูแลในเรื่องโภชนาการ เพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิผลมากขึ้น เทรนเนอร์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย รวมถึง ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางด้านการออกกำลังกายที่วางเอาไว้ในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเทรนของเทรนเนอร์ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว จะช่วยให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างถูกวิธี ยืดหยุ่น ไม่หักโหมมากจนเกินไป เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย หรือการลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน รูปร่างดี ฯลฯ

เทรนเนอร์ส่วนตัว
10 ครั้ง
30 ครั้ง
50 ครั้ง
ราคา (บาท)
9,000
24,000
36,000

ร่างกายจะฟิตแอนเฟิร์มได้ก็ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัยสูง ยิ่งได้โปรแกรมเทรนเนอร์ส่วนตัวเสริม
เข้าไปอีกทางด้วยแล้ว ก็เชื่อแน่ว่าจะเป็นจิ๊กซอร์ตัวสุดท้าย เพื่อบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

พีแอลพี ฟิตเนส เซ็นเตอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
โทร. +66 2 508 5111 ต่อ 1100
Email: [email protected]