ไมซ์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมผสานความเป็นไทยและสากลเข้ากันอย่างลงตัว

การออกแบบและตกแต่งสถานที่การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม อีเว้นท์ งานเปิดตัวสินค้าและงานเลี้ยงแบบต่างๆ โซนไมซ์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ได้ผสานความเป็นไทยและสากลเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ประตูเลื่อนไม้สักทองบานใหญ่ แกะสลักลวดลายดอกไม้ไทย อันประณีต บรรจง สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นประตูบานแรก ต้อนรับผู้มาเยือน ละอองของน้ำพุเล่นระดับ บนสระน้ำขนาดใหญ่ บริเวณใจกลางพื้นที่ของอาคารจัดงาน เรียกว่า เซ็นเตอร์ พอนด์ ติดตั้งจอแสดงผลแอลอีดีขนาดใหญ่ 15 เมตร ถ่ายทอดบรรยากาศของการจัดงานประชุม สัมมนา งานเปิดตัวสินค้า หรืองานเลี้ยง ถือเป็นจุดเด่นภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน ช่วยเสริมให้งานมีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้น

พื้นที่โซนนี้ มีห้องประชุมทั้งหมด 6 ห้อง คือ ห้องสราญรมย์ ขนาดใหญ่สุดระดับห้องแกรนด์บอลรูม สามารถรองรับได้กว่า 800 ท่าน ห้องพรรณภิรมย์ ขนาดใหญ่รองลงมาสามารถรองรับได้กว่า 300 ท่าน ห้องธารารมย์ ห้องพรรณภิรมย์ ห้องวนารมย์ และ ห้องดารารมย์ ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปตามลำดับ

คอนเซ็ปต์การดีไซน์ของแต่ละห้องจะใกล้เคียงกัน ใช้สีเอิร์ทโทน น้ำตาล ครีม และขาว เป็นสีหลัก สื่อถึงความอบอุ่น เป็นมิตร ห้องโปร่ง โล่งกว้าง เพดานสูง ประดับโคมไฟแชนเดอเลียร์คริสตัลสวยสด ติดกระจกเว้นช่องว่างเป็นระยะๆ เพิ่มแสงสว่างและลดความทึบอึดอัดลง เติมเต็มบรรยากาศช่วงเวลาของการประชุม สัมมนา หรือการเข้าคอร์สฝึกอบรมให้มีชีวิตชีวา ส่งเสริมจินตนาการ

ขณะเดียวกัน ทุกห้องดังกล่าวยังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ทั้งระบบแสง สี เสียง เทคโนโลยีอันทันสมัย เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ รวมไปถึง สัญญาณไวไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่จะมาเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ห้องประชุมรองรับได้ (ท่าน)

.
สราญรมย์
พรรณภิรมณ์
ธารารมย์
ธีรารมย์
วนารมย์
ดารารมย์
Theatre
Classroom
Banquet
Cocktail
560
360
350
800
256
144
180
300
114
60
110
100
78
45
60
80
64
42
60
50
48
30
40
50

โซนไมซ์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จึงมีความเพียบพร้อมมากที่สุดในการจัดงานประชุม สัมมนา งานเปิดตัวสินค้า และงานเลี้ยง ด้วยความกว้างขวางของสถานที่และจำนวนห้องทั้งหมดที่สามารถรองรับได้กว่า 1,000 – 1,500 ท่าน และ ด้วยรูปแบบการจัดวางพื้นที่ที่แตกต่างทำให้สามารถผสมผสานการใช้พื้นที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารได้อย่างลงตัวทำให้จัดสรรการ ใช้พื้นที่ได้หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

สถานที่จัดงานโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค     

ฝ่ายขายและการตลาด
โทร. +66 2 508 5111 ต่อ 1202-1208
Email: [email protected]