KID’S FITNESS

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือวัยไหนก็ตาม ล้วนจำเป็นต้องออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ วันละครึ่งชั่วโมง วันเว้นวัน หรืออาทิตย์ละ 3 วันก็ยังดี โดยเฉพาะในวัยเด็ก ควรต้องได้รับการเทรนจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ เพราะจะช่วยเสริมส่งให้มีพัฒนาการเติบโตสมวัยยิ่งขึ้น

คิดส์ ฟิตเนส เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กที่ถูกออกแบบในฉบับของ พีแอลพี ฟิตเนส เซ็นเตอร์ มาเป็นพิเศษ สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี แต่ละโปรแกรมจะมีระดับความยากง่ายและยืดหยุ่นแตกต่างกันไป ตามช่วงอายุและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ครอบคลุมโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

โปรแกรมส่งเสริมการทรงตัว

การเทรนจะคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กสอดคล้องกับธรรมชาติและการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก อายุ 4 ปี จนถึงเด็กโต อายุ 15 ปี การยืนทรงตัวบนคานหรือลูกบอลครึ่งใบ นอกจากส่งเสริมทักษะการทรงตัวแล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกสมาธิฝึกสมาธิอีกด้วย

โปรแกรมส่งเสริมความคล่องตัว

ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นจะต้องผ่านการฝึกทักษะการวิ่งอย่างถูกวิธี การวิ่งเก็บของ วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่ว คล่องตัวว่องไวขึ้น อีกทั้ง ยัง
เสริมสร้างกล้ามเนื้อและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โปรแกรมส่งเสริมความสูง

เด็กในช่วงวัยข้างต้น จะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามลำดับ หากเด็กที่มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ก็จำเป็นต้องเติมเต็มทั้งเรื่องการออกกำลังกายและเสริมสร้างกระดูก ที่แข็งแรง การกระโดด อาทิ กระโดดบนแทรมโพลีน, กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง, กระโดดตีบอล, และกระโดดหมุนตัว ช่วยกระตุ้นการหลั่งของโกรสฮอร์โมน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย เช่น ทางด้านความสูง

โปรแกรมส่งเสริมความแข็งแรง กล้ามเนื้อ

เด็กหญิงเด็กชาย ความแข็งแรงของมวลกระดูกและกล้ามเนื้อย่อมไม่เท่ากัน การจัดกิจกรรมออกกำลังกายหนัก-เบาจึงต้องมีความแตกต่าง กล้ามเนื้อขา ไหร่หลัง มัดใหญ่

โปรแกรมส่งเสริมสมาธิ ไหวพริบ ปฏิภาณ ความว่องไว และสายตา

ในส่วนนี้จะเป็นการเสริมส่งพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ฝึกให้มีสมาธิ เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการฝึกทักษะโดยการจดจ่อในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวก สามารถควบคุมตัวเองให้อยู่นิ่ง

โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก (อายุ 4 -15 ปี)
4 เดือน
9 เดือน
18 เดือน
จำนวน (ครั้ง)
10
25
50
ราคา (บาท)
10,000
24,000
46,000

ทุกโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก ดังกล่าว ล้วนส่งเสริมพัฒนาการการเติบโตทางด้านร่างกายและอารมณ์ให้กับเด็กไปพร้อมๆ กัน เพื่อปลุกปั้นให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจดี

พีแอลพี ฟิตเนส เซ็นเตอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
โทร. +66 2 508 5111 ต่อ 1100
Email: [email protected]