ร่วมงานกับเราที่โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

Sales Executive

ฝ่ายขายและการตลาด

งานจัดเลี้ยง

Digital Marketing Executive

ฝ่ายขายและการตลาด

โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

Guest Relations Officer

แผนกฟิตเนส เซ็นเตอร์

พีแอลพี ฟิตเนส เซ็นเตอร์

Purchasing Officer

ฝ่ายจัดซื้อ

โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

Chief Steward

ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

Steward

ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค     

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. +66 2 508 5111 ต่อ 2403
Email: [email protected]