BOOKING

BOOKING

สัมผัสประสบการณ์ออกรอบ 18 หลุมเสมือนจริงในสนามไดร์ฟ

โปรดทราบว่าหลังการจอง ทีมงานจะติดต่อคุณในไม่ช้าเพื่อยืนยันการจองของคุณอีกครั้ง

รายละเอียดการจอง

ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม

โพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. +66 2 508 5111 ต่อ 1000
Email: [email protected]