Our Services

โพธาลัย มวยไทย สตูดิโอ

โพธาลัย มวยไทย สตูดิโอ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพ ด้วยสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการฝึกมวยไทยที่ได้มาตรฐานและทันสมัยที่จะช่วยให้ผู้สนใจได้เริ่มต้นฝึกจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง  เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย  การลดน้ำหนัก  เรียนรู้การต่อสู้แบบป้องกันตัว  หรือฝึกฝนด้วยความชอบส่วนตัว