Our Services

เกมจำลองการเเข่งรถ F1

ห้องจำลอง รถขับสูตร 1 หรือ ฟอร์มูล่าวัน (F1) เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่ง ทุกท่านสามารถสัมผัสกับรถแข่ง F1 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด  4  คัน  ที่พร้อมมอบประสบการณ์ประหนึ่งได้ลงแข่งขันจริง นอกเหนือจากความสมจริงในการขับขี่แล้ว คุณยังสามารถแข่งขันขับรถ F1 กับกลุ่มเพื่อนด้วยโหมดการแข่งขันได้อีกด้วย